Tamplarie PVC Rehau >> Euro-Design 60

Sectiune profile toc si cercevea Rehau euro 60

REHAU EURO DESIGN 60

ALTERNATIVA ECONOMICÄ PE ADÂNCIME CONSTRUCTIVÄ DE 60 MM PENTRU SOLICITÄRI DE BAZÄ ÎN CONSTRUCÅ¢IA DE OBIECTE

Sistemul constructiv de bazÄ cu 3 camere Åi adâncime de construcÅ£ie de 60 mm este adecvat pentru domenii de utilizare cu solicitÄri reduse în ceea ce priveÅte izolarea termicÄ Åi designul

Caracteristici:

Adâncime constructivÄ: 60 mm / garniturÄ de contact
NumÄr de camere: 3 camere
Izolare termicÄ: Uf= 1,6 W/m²K
Fonoizolare: pânÄ la clasa de izolare fonicÄ 4 (VDI 2719)
EtanÅeitate la curenÅ£i de aer/averse: pânÄ la clasa 4 (DIN EN 12207)/9A (DIN EN 12208)

Design:

OpticÄ elegantÄ prin suprafeÅ£e înclinate la 15°
NenumÄrate posibilitÄÅ£i de exprimare prin paleta cuprinzÄtoare de folii decorative, cât Åi prin vopsire

PosibilitÄÅ£i de utilizare:

ConstrucÅ£ii vechi sau noi cu solicitÄri reduse în ceea ce priveÅte izolarea termicã Åi designul
ConstrucÅ£ia de ferestre Åi uÅi de balcon
Construcţii de obiecte

Avantaje:

• SuprafeÅ£e netede, uÅor de întreÅ£inut
• Falt înclinat în rame pentru direcÅ£ionarea îmbunÄtÄÅ£itÄ a apei Åi facilitarea curÄÅ£Ärii
• Caracteristici statice optime datoritÄ armÄturilor cu adâncime mai mare
• ArmÄturi identice în rame Åi canaturi, pentru o depozitare raÅ£ionalÄ
• OpÅ£ional, garnituri coextrudate pentru un finisaj raÅ£ional
• Ecologice, deci reciclabile

                                                                                                                                      © REHAU Polymer SRL