Tamplarie >> Tamplarie PVC

Tamplaria din PVC, cunoscutÄ generic sub denumirea de termopan PVC, sau termopane din PVC, prezintÄ numeroase avantaje legate de calitÄÈile de izolare termicÄ obÈinutÄ împreunÄ cu pachetul de sticlÄ termopan, izolarea acusticÄ, etanÈarea la apÄ Èi curenÈii de aer, întreÈinerea redusÄ necesarÄ, varietatea mare de culori existente, sau chiar de vopsire, posibilitatea obÈinerii unor forme personalizate. Deasemenea, PVC-ul este un material rezistent la acÈiunea factorilor atmosferici, este inert la acÈiunea a numeroase substanÈe chimice, este un material greu combustibil, cu proprietÄÈi de autostingere, care nu degajÄ temperaturi mari comparativ cu alte materiale, reducând astfel riscul propagÄrii incendiului. Profilele din PVC sunt reciclabile, au o rezistenta mare la îmbÄtrânire, mai bune dpdv termic decât aluminiul Èi nu sunt cunoscute cazuri când PVC-ul sÄ fi provocat alergii, sau alte influenÈe negative asupra sÄnÄtÄÈii oamenilor.

Firma noastrÄ foloseste profile PVC de la producatori consacrati din domeniu, care Èi au dovedit calitatile în decursul anilor, cum ar fi Veka, Rehau sau Gealan.

PVC-ul adicÄ policlorura de vinil, a fost descoperitÄ la sfârÅitul secolului al XIX-lea. Oamenii de stiinta au studiat o substanÅ£Ä chimicÄ gazoasÄ nou creatÄ, clorura de vinil.
S-a descoperit cÄ, atunci când gazul a fost expus la lumina soarelui, acesta a suferit o reacÅ£ie chimicÄ (în prezent cunoscutÄ drept polimerizare), rezultând un material solid alb. Dar, materialul solid a fost atât de dificil de prelucrat la vremea respectivÄ, încât a fost considerat nefolositor Åi a fost lÄsat deoparte în favoarea alte materiale.

Ani mai târziu, în anii 1920, omul de ÅtiinÅ£Ä Waldo Semon a fost angajat de cÄtre BFGoodrich pentru a dezvolta un cauciuc sintetic care sÄ înlocuiascÄ din ce în ce mai costisitorul cauciuc natural. Experimentele sale au produs în cele din urmÄ de policlorurÄ de vinil. Asfel, dezvoltatorii produsului a început sÄ foloseascÄ PVC-ul într-o varietate de moduri : în tocuri de pantofi, mingi de golf, Åi haine de ploaie, pentru a numi doar câteva , iar utilizarea acestui a crescut semnificativ în timpul celui de-al doilea rÄzboi mondial. Astfel, PVC-ul sa dovedit a fi un excelent înlocuitor pentru izolaÅ£ia din cauciuc din cabluri Åi a fost folosit în mod intensiv pe navele militare americane.

Evident cÄ PVC-ul prezenta un excelent potenÅ£ial pentru constructia ferestrelor, care spre deosebire de metalul care conduce frigul sau cÄldura, menÅ£ine o temperaturÄ moderatÄ pe tot parcursul anului, în timp ce lemnul putrezeÅte, iar metalul rugineÅte. PVC-ul rezistÄ acÅ£iunii razelor solare, poluÄrii Åi ploii. Chiar Åi atunci când este zgâriat, acesta afiÅeazÄ culoarea în care a fost fabricat.

În anul 1955, compania germanÄ Dynamit Nobel a produs primul sistem de ferestre din PVC, care a fost urmatÄ de introducerea în 1959 de cÄtre Fiberlux a primelor ferestre din PVC în America de Nord.
CalitÄÅ£ile izolatoare Åi rezistenÅ£a la intemperii a PVC-ului fac ca acest material sÄ fie adesea utilizat în industria construcÅ£iilor.

Acesta este motivul pentru care PVC-ul este utilizat pentru a face pervaze si ferestre mai eficiente energetic Åi rezistente la intemperii. În ultimii ani, ferestre din PVC au devenit tot mai populare, deoarece aspectele cum ar fi reducerea emisiilor de bioxid de carbon Åi preÅ£ul crescut al combustibililor au devenit probleme serioase.