Rulouri exterioare

RULOURI EXTERIOARE

Rulourile exterioare realizate de firma noastrÄ aduc confortul deplin în casa dumneavoastrÄ, desÄvârÅind izolarea termicÄ Åi fonicÄ datÄ de tâmplÄrie. Acestea vÄ aduc suplimentar foarte importanta opÅ£iune de a varia cu o mare flexibilitate iluminatul natural, de la intrarea liberÄ, pânÄ la obturarea completÄ a pÄtrunderii luminii în încÄpere .

Rulourile sunt uÅor manevrabile cu snur, panglicÄ, arc, manivelÄ, motor cu buton(eventual cu cheie) sau motor cu telecomandÄ radio, acÅ£ionat de la distanÅ£e posibile de 100 – 200 m(funcÅ£ie de obstacolele dintre telecomandÄ Åi rulou).

Prin coborârea covorului de lamele, se formeazÄ un strat protector de aer între fereastrÄ Åi rulou, ce conduce la o izolare termicÄ suplimentarÄ foarte importantÄ atât iarna, când împiedicÄ zÄpada sÄ batÄ în fereastrÄ, cât Åi vara, protejând de încÄlzirea în exces a încÄperilor ale cÄror ferestre sunt dotate cu rulouri.

Prin utilizarea rulourilor, ferestrele sunt protejate de murdÄrirea în exces datÄ de praful purtat de vânt, de ploi, viscol Åi zÄpezi. Rulourile sunt deosebit de fiabile Åi rezistente la acÅ£iunea factorilor de mediu, iar prin montarea lor se ajunge la prelungirea subtanÅ£ialÄ a duratei de viaÅ£Ä a tâmplÄriei ferestrelor Åi uÅilor dumneavoastrÄ.

La orice rulou se poate monta motor, ceea ce conferÄ o excelentÄ oportunitate de a fi acÅ£ionat la comandÄ, de la distanÅ£Ä(chiar Åi prin telefonul mobil, de oriunde) sau în mod automat, pe bazÄ de temporizare, sau senzori de umiditate, luminÄ, vânt sau efracÅ£ie.

 Se pot folosi în orice situaÅ£ie, existând câte un model de rulou pentru orice tip de tâmplÄrie, fie ea din aluminiu, PVC sau lemn. Se pot realiza închideri cu rulouri chiar Åi atunci când nu existÄ tâmplÄrie, de exemplu, la balcoane, sau uÅi de garaj.

 Lamelele din aluminiu sunt umplute cu un strat izolator de spumÄ poliuretanicÄ ecologicÄ, ce potenÅ£eazÄ calitÄÅ£ile izolatoare ale rulourilor exterioare. Folosirea lamelelor din aluminiu dÄ posibilitÄÅ£i nelimitate pentru aspectul rulourilor. Astfel de variaÅ£ii le putem obÅ£ine prin vopsire cu pulberi în câmp electrostatic în orice nuanÅ£Ä din portofoliul RAL, chiar Åi în douÄ culori, câte una pentru fiecare faÅ£Ä interioarÄ/exterioarÄ a covorului de lamele(de exemplu, maro la exterior Åi alb înÄuntru), precum Åi nuanÅ£e de lemn atât prin vopsire(prin metoda wood-in-al) cât Åi prin aplicarea foliilor tip Renolit.

În rulourile exterioare se pot include plase contra insectelor de tip rulou.

ExistÄ rulouri exterioare aplicate Åi suprapuse.

Rulourile aplicate se pot monta ulterior montajului ferestrelor, iar caseta în care se adunÄ lamelele este plasatÄ la partea de sus a ferestrei, spre exterior.

Rulourile suprapuse se monteazÄ concomitent cu ferestrele, caseta fiind deasupra tâmplÄriei, fiind fixatÄ de aceasta. Dimensiunea ferestrelor se reduce pe înÄlÅ£ime cu înÄlÅ£imea casetei de rulou. Au avantajul aspectului exterior coplanar, al ansamblului fereastrÄ-rulou, mai plÄcut din punct de vedere estetic, iar caseta se poate masca cu termosistemul clÄdirii în care se monteazÄ acestea. 

Folosind rulouri exterioare beneficiaÅ£i Åi de avantajele specifice jaluzelelor, ce constau în asigurarea intimitÄÅ£ii Åi a unei odihne liniÅtite, prin obturarea luminii Åi reducerea substanÅ£ialÄ a zgomotelor. 

                                                                                                                             © AMG INTERNAÅ¢IONAL PRO